Πρώην Δήμος Ηρακλείου

 
 
Έκταση:  108 τετρ. χιλιόμ.
Κάτοικοι:  137.711  (Απογρ. 2001)
Έδρα:  Ηράκλειο
 
 
  Ο πρώην Δήμος Ηρακλείου δημιουργήθηκε το 1997, με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας και απο τη συνένωση των  κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχρωματισμένη φωτογραφία της  Παρακάνδιας, Ενετική διοικητική διαίρεση 
που αντιστοιχούσε  περίπου στα όρια  του πρώην Δήμου Ηρακλείου, πιθανόν 
στην  ευρύτερη  περιοχή  του  ποταμού Γιόφυρου,  στα τέλη  του 19ου αιώνα.