Οι Ενετοί, απορροφημένοι στην οργάνωση της νέας Αυτοκρατορίας τους, που προέκυψε απο την προσάρτηση των 3/8 των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν φρόντισαν να ολοκληρώσουν έγκαιρα την επιβολή της κυριαρχίας τους στην Κρήτη.

  Τις εξελίξεις στην περιοχή του Αιγαίου, παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Γενουάτης Κόμης της Μάλτας και πειρατής Enrico Pescatore.

  Οι Γενουάτες είχαν εδραιώσει την παρουσία τους στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήδη απο τις αρχές του 12ου αιώνα.

  Οι Βυζαντινοί τους παραχώρησαν σημαντικά προνόμια και τους χρησιμοποίησαν ως αντίβαρο στη διαρκώς αναπτυσόμενη Ενετική κυριαρχία στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, έτσι που στις αρχές του 13ου αιώνα, οι Γενουάτες κατείχαν πολλές βάσεις στα νησιά του Αιγαίου ή ακόμα και στην Κρήτη, ασχολούμενοι με το εμπόριο και την πειρατεία.

  Το κενό εξουσίας στην Κρήτη, είναι βέβαιο οτι θα κέντρισε το ενδιαφέρον του Enrico Pescatore αφού η παντελής έλειψη στρατού, του έδινε μια τεράστια ευκαιρία αναίμακτης κατάληψης της.