Στη   ναυτιλία,   κάθε   πηγή    φωτός  που   εκπέμπει   

 κωδικοποιημένα        σήματα,        με       σκοπό       την   

επισήμανση   πορείας,   ακτοπλοϊας,  πελαγοδρομίας, 

 προσγειώσεως  και  ακτοπλοϊας   ονομάζεται  Πυρσός.  

Για  την  αναγνώριση των  Πυρσών και την ταύτιση  τους  

 με την περιοχή που αναφέρονται, υπάρχει μια τυπολογία   

που   καθορίζεται  απο  τον  Διεθνή Οργανισμό Φάρων

 (IALA), και αναγράφεται στους Φαροδείκτες.

 

 

Ονοματολογία Φάρων

 

 Αεροναυτικός Φάρος 

Φάρος  που η δέσμη φωτός του στρέφεται έως 15ο πάνω απο τον ορίζοντα και χρησιμοποιοείται απο τα αεροσκάφη.


 Φανός Κατευθύνσεως

Φανός με στενό τομέα φωτός, για ασφαλή πλεύση μέσα σε στενά όρια, όπως διαύλους, αβαθή κλπ. 

 Φανός Λιμένος 

Φανός ένδειξης εισόδου και εξόδου απο λιμάνια επίνεια ή αγκυροβόλια. Κατά την προσέγγιση του λιμένα, ο εισπλέων κατα κανόνα αφήνει τον πράσινο φανό απο δεξιά του και τον ερυθρό απο αριστερά του.

 

 Φανός Ευθυγραμμίσεως 

Χρησιμοποιούνται στη σήμανση υποβρύχιων καλωδίων ή αγωγών, προς αποφυγή αγκυροβολίας.

 

 Ιθυντήριοι Φανοί 

 Φανοί σε διάταξη, που καθορίζουν την πορεία του πλοίου σε στενά όρια. Χωρίζονται σε ''Εμπρόσθιους'' ''Οπίσθιους'' και ''Μεσαίους.''

 

 Περιστατικοί 

  Χρησιμοποιούνται σε ειδικές καταστάσεις.

 

 Φωτοσημαντήρας 

Πλωτός φανός, ποντισμένος σε επικίνδυνα αβαθή ή σε ναϋδετα. Κατα τη διάρκεια της ημέρας, ο ερυθρός σημαντήρας αφήνεται αριστερά, ενώ ο μαύρος δεξιά.
 

 Καραβοφάναρο 

Πλοίο αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο, που εκπέμπει φώς. Χρησιμοποιείται σε έκτακτες ή προσωρινές καταστάσεις.

 

 Φανοί εμποδίων αεροπλοϊας 

   Φανοί εγκατεστημένοι σε ψηλές καπνοδόχους, ιστούς, ραδιοπύργους κλπ. Εκπέμπουν φώς συνήθως ερυθρό και δεν περιλαμβάνονται στους φαροδείκτες.

 

 

Χαρακτηριστικά Φάρων 

 

 Πλάτος / Μήκος  (στίγμα)

   Μεγέθη, με τα οποία καθορίζεται η ακριβής θέση του φανού. Το Πλάτος (Latidute) αναγράφεται στους Φαροδείκτες πρώτο, και αφορά τη Νότια ή Βόρεια θέση, σε σχέση μετον Ισημερινό. Στους Ελληνικούς χάρτες συντομογαφείται με το ''Β'' (Βόρειο) ή ''Ν'' (Νότιο) και στους Αγγλικούς με το ''Ν'' (North) ή ''S'' (South).

   Το μήκος (Longitude) αναγράφεται δεύτερο και αφορά την Aνατολική ή Δυτική θέση, σε σχέση με τον Πρώτο Μεσημβρινό (Greenwich). Στους Ελληνικούς χάρτες συντομογραφείται με το ''Α'' (Ανατολικό) ή ''Δ'' (Δυτικό) και στους Αγγλικούς με ''Ε'' (East) ή ''W'' (Δυτικό).

 

 Φάση 

  Στη Φάση, περικλείονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ολόκληρο κύκλο αναλαμπών και σκότους ενός φανού, τα οποία επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα.

   Τα στοιχεία αυτά είναι οι αναλαμπές, η περίοδος σκότους και η χρονική διάρκεια τους, καθώς και το χρώμα του φωτός.

 

 Περίοδος 

   Ονομάζεται η χρονική διάρκεια, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος αναλαμπών και σκότους του φανού.

   Στους Φαροδείκτες, φάση και περίοδος αναγράφονται στην ίδια ενότητα με συντομογραφίες.

 

 Εστιακό Ύψος 

   Τό ύψος του φανού σε μέτρα, απο την επιφάνεια της θάλασσας.

   Χρησιμοποιείται στην εύρεση της απόστασης απο τον φανό κατα τη στιγμή της διόπτευσής του με ναυτικό εξάντα.

 

 Φωτιστική φωτοβολία 

Η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση που διακρίνεται το φώς, ανάλογα την ένταση της πηγής και την ορατότητα που επικρατεί στην περιοχή

 

 Ονομαστική Φωτοβολία 

  Η μέγιστη δυνατή απόσταση που μεταδίδεται το φώς με μετεωρολογική ορατότητα 10 μιλίων.

 

 Γεωγραφική φωτοβολία 

 Η μεγαλύτερη απόσταση που διακρίνεται το φώς, επηρεαζόμενο μόνο απο την καμπυλότητα της γής, το ύψος της πηγής και του παρατηρητή.

 

 Τομείς 

Ονομάζονται οι διάφορες πλευρές, στις οποίες ο φανός αποκρύπτεται ή εμφανίζεται ή αλλάζει το χρώμα φωτός του, συνήθως προκειμένου να επισημάνει επικύνδυνες θέσεις. 

Αναγράφονται σε μοίρες.

 

 Χαρακτηριστικά φάρου 

  Αναγράφεται το σχήμα του και το ύψος της κατασκευής. Χρησιμεύει για την αναγνώριση των φανών κατα τη διάρκεια της ημέρας. Για την αποφυγή λάθους κατα την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός φάρου, οι γειτονικοί φανοί δεν έχουν ποτέ το ίδιο σχήμα.

  Στον Ελληνικό Φαροδείκτη υπάρχουν 21 διαφορετικά σχήματα φάρων.

 

 

Χαρακτηριστικά φωτός

 

 Σταθερό 

Φώς συνεχούς και σταθερής εντάσεως 

 

 Διαλείπον 

Φώς του οποίου η διάρκεια λάμψης, είναι μεγαλύτερη απο αυτή του σκότους, μέσα σε μία περίοδο

 

 Ισοφασικό 

Φώς του οποίου η διάρκεια λάμψης, είναι ίση με αυτή του σκότους μέσα σε μία περίοδο.

 

 Αναλάμπον 

Φώς του οποίου η διάρκεια  λάμψης είναι μικρότερη απο αυτή του σκότους, μέσα σε μία περίοδο.

 

 Σπινθηρίζον 

Φώς του οποίου ο σπινθηρισμός επαναλαμβάνεται με συχνότητα μεγαλύτερη των 50 και μικρότερη των 80 αναλαμπών ανα λεπτό.

 

 Ταχυσπινθηρίζον 

Φώς του οποίου ο σπινθηρισμός επαναλαμβάνεται με συχνότητα μεγαλύτερη των 80 και μικρότερη των 160 αναλαμπών ανα λεπτό

 

 Υπερταχυσπινθηρίζον 

Φώς του οποίου ο σπινθηρισμός επαναλαμβάνεται με συχνότητα μεγαλύτερη των 160 ανα λεπτό.

 

 Μορσικό 

Δέσμη αναλαμπών σε διάταξη παραγωγής γράμματος ή αριθμού του Μορσικού κώδικα.

 

 Σταθερό και αναλάμπων 

Σταθερό φώς σε συνδυασμό με αναλάμπων μεγαλύτερης έντασης.


 

 Σχήματα Φανών

 

 Σχήμα 1 

Πυραμίδα

(Ύψος 4 μέτρα)

 

 

 Σχήμα 2 

Πυραμίδα με εξώστη

 

 

 Σχήμα 6 

Τετραγωνικό θυλάκιο με 

σιδηρόπλεκτο οβελό και εξώστη

 

 

 Σχήμα 7 

Κυκλικό θυλάκιο με 

σιδηρόπλεκτο οβελό

 

 

 Σχήμα 9 

Κυκλικό θυλάκιο

 

 

 Σχήμα 12 

Κυκλικό θυλάκιο 

με στήλη επι βάθρου

 

 

 Σχήμα 15 

Εξαγωνικό θυλάκιο 

με στήλη και εξώστη

 

 

 Σχήμα 18 

Κυλινδρικός πλωτός 

Σημαντήρας με στήλη

 

 

 Σχήμα 20 

Σιδηρόπλεκτος οβελός 

με εξώστη