Τα πρώτα μεταπολεμικά motorships της γραμμής Κρήτης Πειραιά.

 Η ανασυγκρότηση της Ελληνικής επιβατικής ναυτιλίας μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο στηρίχτηκε στα λείψανα των εμπορικών πλοίων που της είχαν απομείνει, αφού έχασε περίπου το 95% του επιβατικού της στόλου και το 75% του συνόλου των πλοίων που διέθετε πρίν την έναρξη του πολέμου.
  Απο τη σταδιακή αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων ήδη απο τον Οκτώβριο του 1944, άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται τα πρώτα δρομολόγια μικρών πλοίων που εκτελούσαν έκτακτα δρομολόγια σε διάφορα Ελληνικά νησιά. Πρόκειται κυρίως για μικρά motorships που μετατράπηκαν απο φορτηγά σε επιβατικά, ''δεχόμενα επιβάτες και εμπορεύματα'' όπως  πολύ συχνά αναφερόταν σε διαφημιστικές καταχωρήσεις της εποχής.
  Το έργο που εκτέλεσαν αυτά τα μικρά πλοία στις Ελληνικές θάλλασσες ήταν τεράστιας αξίας, σε μια περίοδο που στην Ελληνική Ακτοπλοΐα υπήρχαν μόνο τρία διασωθέντα αμιγώς επιβατικά πλοία, τα ''Ιονία,'' ''Κορινθία'' και ''Ναυσικά,'' ενώ με τη λήξη του πολέμου επέστρεψε και το κατασχεθέν απο τους Γερμανούς ''Ελένη.''
  Τα ιστορικά στοιχεία για αυτά τα motorships είναι ελάχιστα, ίσως λόγω και του μικρού κατα κανόνα μεγέθους τους. Το σίγουρο είναι οτι στο σύνολο τους ήταν σε αθλία κατάσταση, πολλά απο αυτά ήταν παροπλισμένα ή είχαν ανελκυσθεί απο τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων, επισκευάσθηκαν και μπήκαν στις γραμμές χωρίς να καταχωρηθούν στο Lloyds Register, ενώ μερικά απο αυτά είχαν περάσει απο τη λαίλαπα και των δύο παγκοσμίων πολέμων.
 Το  motorship  ''Αστυπάλαια,''  πρώην ''Kos XXIII''  είναι  ένα  
χαρακτηριστικό παράδειγμα μετασκευής  σε  επιβατικό   πλοίο   
που       εκτέλεσε        πλόες       κατά       την      περίοδο     της   
ανασυγκρότησης     της     Ελληνικής     επιβατικής     ναυτιλίας.    
 Προσαραγμένο     και     κατεστραμένο    στον     κόλπο     της   
Σούδας      το    1941,    οι    Γερμανοί     το     μετέτρεψαν     σε  
ανθυποβρυχιακό.    
Το    1943      προσάραξε    στην     Αστυπάλαια     οπου    λίγο 
αργότερα     βυθίστηκε,    ενώ    με   το   τέλος    του    πολέμου   
ανελκύστηκε,   επισκευάστηκε,   ονομάστηκε    ''Αστυπάλαια''  
και  ξεκίνησε  τα  ταξίδια  του  στις  Ελληνικές  θάλασσες.
 
  Η σταδιακή ανασυγκρότηση της Ελληνικής Επιβατικής Ναυτιλίας, περιόρισε τα δρομολόγια των motorships. Έτσι κάποια απο αυτά βρέθηκαν να εκτελούν τοπικά δρομολόγια ανάμεσα σε κοντινά νησιά ή συνέχισαν να εκτελούν τις άγονες γραμμές ενώ άλλα περιορίστηκαν σε μεταφορές εμπορευμάτων ή και  παροπλίστηκαν. 
  Κύρια πηγή φωτογραφιών των μικρών motorships που ταξίδεψαν στις Ελληνικές θάλασσες κατα την περίοδο αυτή, αποτελεί η ιστοσελίδα του ναυπηγού Κωνσταντίνου Φιλίππου ''Διαδρομή ενός αιώνα.''
  Στην ψηφιακή μορφή του έργου υπάρχει και ένας κατάλογος σε μορφή  pdf  με φωτογραφίες απο τα παραπάνω πλοία, ο οποίος εμπλουτίστηκε με σχόλια για την ιστορία του κάθε πλοίου απο μέλος του forum του nautilia.gr