Δημοτικό Διαμέρισμα Πεζών

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Πεζών, με έδρα τα Πεζά, περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...