Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίων Παρασκιών

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίων Παρασκιών, με έδρα τις Αγίες Παρασκιές, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Ερειπωμένοι Οικισμοί