Πρώην Δήμος Καζαντζάκη

 
 
Έκταση 102.200 στρέμ.
Πληθυσμός 7.170 κάτ.
Έδρα  Πεζά
 
   Ο πρώην Δήμος Καζαντζάκη, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: