Δημοτικό Διαμέρισμα Μελεσσών

 
  Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μελεσσών, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί