Δημοτικό Διαμέρισμα Αλαγνίου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αλαγνίου, με έδρα το Αλάγνι, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:


 

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί