Δημοτικό Διαμέρισμα Αστρακών

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αστρακών, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί