Δήμος Βιάννου

 
Έκταση 221.539  στρέμματα
Κάτοικοι 5.500  (απογρ. 2011)
Έδρα:  Άνω Βιάννος
 
 
   Ο Δήμος Βιάννου, δημιουργήθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας, στα όρια της παλαιότερης ομώνυμης επαρχίας, παρέμεινε αμετάβλητος με την εφαμογή του σχεδίου Καλλικράτης και αποτελείται απο τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα: