Δημοτικό Διαμέρισμα Αφρατίου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αφρατίου, με έδρα το Αφρατί, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Αφρατί

2014-06-01 11:40