Δημοτικό Διαμέρισμα Βαχού

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βαχού,  με έδρα τον Βαχό, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...