Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Σύμης

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Σύμης με έδρα την Κάτω Σύμη, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...