Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βιάννου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βιάνου, με έδρα την Κάτω Βιάνο, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Ερειπωμένοι Οικισμοί