Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμίου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμίου, με έδρα το Καλάμι, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά: