Δημοτικό Διαμέρισμα Ξενιακού

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ξενιακού, με έδρα τον Ξενιάκο, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...