Δημοτικό Διαμέρισμα Χόνδρου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Χόνδρου, με έδρα τον Χόνδρο, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά: