Πρώην Δήμος Αγίας Βαρβάρας

 
 
Έκταση  99.038  στρέμμ
Πληθυσμός  5.310 κάτ.
Έδρα Αγία Βαρβάρα
 
 
   Ο πρώην Δήμος Αγίας Βαρβάρας, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: