Πρώην Δήμος Γόρτυνας

 
 
Έκταση  158.310 στρέμμ. 
Πληθυσμός 5.292 κάτ.
Έδρα Αγίοι Δέκα
 
 
   Ο πρώην Δήμος Αρχανών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: