Πρώην Δήμος Κόφινα

 
 
Έκταση  144.768  στρέμμ.
Πληθυσμός  5.388 κάτ.
Έδρα  Ασήμι
 
 
   Ο πρώην Δήμος Κόφινα, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
 


 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ασημίου

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Άκρας

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Διονυσίου

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Λουρών

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Σωκαρά

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Σταβιών

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Στερνών

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Στόλων