Πρώην Δήμος Ρούβα

 
 
Έκταση  62.725 στρέμμ.
Πληθυσμός  2.324 κάτ.
Έδρα  Γέργερη
 
 
  Ο πρώην Δήμος Ρούβα, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: