Πρώην Δήμος Ηρακλείου

 
 
Έκταση:  108 τετρ. χιλιόμ.
Κάτοικοι:  137.711  (Απογρ. 2001)
Έδρα:  Ηράκλειο
 
 
  Ο πρώην Δήμος Ηρακλείου δημιουργήθηκε το 1997, με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας και απο τη συνένωση των  κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχρωματισμένη  φωτογραφία   της  Παρακάνδιας,  Ενετική 
διοικητικήδιαίρεση που αντιστοιχούσε  περίπου στα όρια  του 
πρώην  Δήμου Ηρακλείου, πιθανόν  στην  ευρύτερη  περιοχή  
του    ποταμού    Γιόφυρου,   στα    τέλη    του   19ου    αιώνα.