Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαλανίου

 
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαλανίου, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...