Πρώην Δήμος Τυλίσου

 
 
Έκταση  131.064 στρέμμ.
Πληθυσμός  3.491 κάτ.
Έδρα  Τύλισος
 
 
   Ο πρώην Δήμος Τυλίσου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: