Πρώην Δήμος Κρουσώνα

 
 
Έκταση  65.033 στρέμμ.
Πληθυσμός 4.059
Έδρα  Κρουσώνας
 
 
 Ο πρώην Δήμος Κρουσώνα, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: