Πρώην Δήμος Αρκαλοχωρίου

 
 
Έκταση 237.589  στρέμ.
Πληθυσμός 10.897 κάτ.
Έδρα  Αρκαλοχώρι
 
   Ο πρώην Δήμος Αρκαλοχωρίου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: