Πρώην Δήμος Θραψανού

 
 
Έκταση  37.292 στρέμμ.
Πληθυσμός  2.616 κάτ.
Έδρα  Θραψανό
 
  
   Ο πρώην Δήμος Θραψανού, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: