Πρώην Δήμος Καστελλίου

 
Έκταση  123.325 στρέμ.
Πληθυσμός   6.819 κάτ.
Έδρα  Καστέλλι
 
   Ο πρώην Δήμος Καστελλίου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:


Δημοτικό Διαμέρισμα Καστελλίου