Πρώην Δήμος Ζαρού

 
 
Έκταση  71.803 στρέμ.
Πληθυσμός  3.370 κάτ.
Έδρα  Ζαρός
 
   Ο πρώην Δήμος Ζαρού, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: