Πρώην Δήμος Μοιρών

 
 
Έκταση 181.885 στρέμ.
Πληθυσμός 10.857 κάτ.
Έδρα Μοίρες
 
   Ο πρώην Δήμος Μοιρών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: