Δημοτικό Διαμέρισμα Σκούρβουλων

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκούρβουλων, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί