Δημοτικό Διαμέρισμα Κουσέ

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κουσέ, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:
 
  

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί