Δημοτικό Διαμέρισμα Ρουφά

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ρουφά, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί