Πρώην Δήμος Τυμπακίου

 
 
Έκταση  157.122  στρέμ.
Πληθυσμός  10.000 κάτ.
Έδρα   Τυμπάκι
 
   Ο πρώην Δήμος Τυμπακίου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: