Δημοτικό Διαμέρισμα Βώρων

 
    Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βώρων, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά: 

Τα χωριά...