Δημοτικό Διαμέρισμα Κλήματος

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κλήματος, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...