Δημοτικό Διαμέρισμα Σίβα

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σίβα, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί