Πρώην Δήμος Χερσονήσου

 
 
Έκταση  70.984 στρέμμ.
Πληθυσμός  8.497 κάτ.
Έδρα  Χερσόνησος
 
   Ο πρώην Δήμος Χερσονήσου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: