Πρώην Δήμος Γουβών

 
 
Έκταση  94.963 στρέμμ.
Πληθυσμός  7.760 κάτ.
Έδρα  Γούβες
 
 
   Ο πρώην Δήμος Γουβών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: