Πρώην Δήμος Επισκοπής

 
 
Έκταση  45.500 στρέμμ.
Πληθυσμός  2.533 κάτ.
Έδρα  Επισκοπή
 
 
   Ο πρώην Δήμος Επισκοπής, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: