Πρώην Δήμος Μαλίων

 
 
Έκταση  60.720 κάτ.
Πληθυσμός  6.212 κάτ.
Έδρα  Μάλια
 
   Ο πρώην Δήμος Μαλίων, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: