Πρώην Δήμος Μακρύ Γυαλού

 
 
Έκταση 159.229 στρέμμ.
Πληθυσμός 4.204 κάτ.
Έδρα  Κουτσουράς
 
 
Ο πρώην Δήμος Μακρύ Γιαλού, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: