Δημοτικό Διαμέρισμα Τζερμιάδου

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Τζερμιάδου, με έδρα το Τζερμιάδο, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Σημεία Ενδιαφέροντος