Δημοτικό Διαμέρισμα Αβρακόντε

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αβρακόντε, με έδρα το Αβρακόντε, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Ερειπωμένοι Οικισμοί