Δημοτικό Διαμέρισμα Πλάτης

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Πλάτης, με έδρα την Πλάτη, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...

Ερειπωμένοι Οικισμοί