Πρώην Δήμος Λάμπης

 
 
Έκταση 220.836  στρέμμ.
Πληθυσμός  6.133 κάτ.
Έδρα  Σπήλι
 
 
   Ο πρώην Δήμος Λάμπης, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: