Πρώην Δήμος Φοίνικα

 
 
Έκταση  138.335 στρέμμ.
Πληθυσμός  3.946 κάτ.
Έδρα  Πλακιάς
 
 
   Ο πρώην Δήμος Φοίνικα, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: