Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριού

 
   Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριού, αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Ερειπωμένοι Οικισμοί