Πρώην Δήμος Κουρητών

 
 
Έκταση 125.738 στρέμμ.
Πληθυσμός  2.703 κάτ.
Έδρα  Φουρφουράς
 
 
   Ο πρώην Δήμος Κουρητών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: